Communicatie, altijd gevarieerd en gestructureerd voor het beste resultaat!

by | Jan 19, 2023

Communicatie is contact. Contact met ondernemers, hun opdrachtgevers, leveranciers en andere betrokkenen bij de organisatie. Het zijn die mensen die de onderneming, de ondernemer(s) waardevol maken.

Structuur

Voor mij is het belangrijk om in de communicatiestructuur die ik opzet, uitvoer en bewaak voor mijn opdrachtgevers naast de ondernemer zelf de medewerkers maar vooral opdrachtgevers aan het woord te laten. Wie kan er nu beter aangeven hoe de samenwerking met een ondernemer is dan de opdrachtgevers. Per slot van rekening moet die opdrachtgever ook de factuur betalen voor geleverde diensten en/of producten.

Interview

Het instrument ‘interview’ hanteer ik daarom graag. Ik vind het heerlijk om in gesprek te gaan met betrokken klanten van mijn opdrachtgevers. Echt een gesprek voeren met als uitgangspunt enkele basisvragen om zo tot de kern komen van de samenwerking en waarom die zo waardevol is.

Groei

Structuur en variatie zijn twee uitgangspunten van mijn manier van communicatiebeleid opzetten en uitvoeren. De onderneming belichten van meerdere kanten. Ik ben ervan overtuigd dat die manier van communicatie onder andere bijdraagt aan de groei van de onderneming waar ik voor mag werken.

Win-Win

Vele interviews heb ik in het afgelopen jaar mogen doen. En iedere keer weer een feestje om die gesprekken te voeren, uit te werken en te publiceren. Bijkomend voordeel voor mij is dat het mijn kennis over de opdrachtgever, product of dienst ook weer verder vergroot. Een win-winsituatie!

Mocht je tijd en interesse hebben, ik laat je graag een paar interviews lezen. Je vindt ze op de websites van mijn opdrachtgevers:

Kan ik iets voor jou betekenen? Wil je zelf jouw communicatie een boost geven of meer structuur en variatie aanbrengen? Ik help je graag. Neem rustig contact met me op, dan kijken we samen hoe we dat kunnen oppakken.

Veel succes met jouw communicatie!