Marco Communicatie introduceert de: Informeren – Interesseren – Activeren methodiek!

by | Dec 15, 2021

Marketing- en Sales-Communicatie effectief inzetten is naast zinvol ook ontzettend belangrijk. Met een overdaad aan (online en offline) informatie die we dagelijks ontvangen moet jouw boodschap snel, duidelijk en overtuigend informeren, interesse wekken en zorgen voor actie.

Als jouw bericht tussen alle dagelijks binnenkomende informatie niet opvalt of niet interessant is, is alle genomen moeite voor niets geweest. Er zal geen resultaat geboekt worden. En dat is zonde van alle inspanningen en kosten die gemaakt zijn.

Marketing speelt een belangrijke rol bij de eerste stap van de methodiek: Informeren!

  • Vertel via het juiste communicatiekanaal je boodschap in begrijpelijke taal;

Verschillende doelgroepen maken gebruik van verschillende communicatiekanalen. Hierbij kun je denken aan online (website, social media en/of mailingen) of offline (folders, tijdschriften, brieven, papieren mailingen). Door te bepalen wie de doelgroep is zal altijd het juiste communicatiekanaal ingezet worden.

Teksten en beelden spelen een belangrijke rol bij de tweede stap van de methodiek: Interesseren!

  • Zorg dat je boodschap aanzet tot nadenken om actie te ondernemen;

Als de boodschap die overgebracht moet worden niet interessant is voor de lezer van het bericht is de interesse direct weg. De gewenste volgende stap, het ondernemen van actie gaat niet meer gebeuren. Het bericht moet dus interessant zijn om te gaan lezen of bekijken.

Maak het mogelijk actie te ondernemen is een belangrijke derde stap van de methodiek: Activeren!

  • Zet je (potentiële) opdrachtgever aan tot actie (kom in beweging);

Ieder bericht waarin de lezer voldoende is geïnteresseerd moet een mogelijkheid zijn om te reageren. In bepaalde communicatie is een schriftelijke reactie voldoende (bijvoorbeeld op een forum). In meer commerciële campagnes is het doel een offerte te laten opvragen of over te gaan tot het bestellen van een product. Zorg er altijd voor dat die gewenste call to action gedaan kan worden.

Marketing en Sales Communicatie volgens de Marco Communicatie Informeren-Interesseren-Activeren methodiek

Wil je meer weten over de IIA-methodiek van Marco Communicatie kijk dan op www.marcocommunicatie.nl/#IIA. Wil je zelf jouw communicatie effectiever inzetten? Neem dan gerust contact met me op. Dan gaan we samen aan de slag.